Cebuano mga numero ng 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Zero -
1 Isa Usa -
2 Dalawa Duha ka -
3 Tatlo Tulo ka -
4 Apat Upat ka -
5 Lima Lima ka -
6 Anim Unom ka -
7 Pito Pito ka -
8 Walo Walo ka -
9 Siyam Siyam -
10 Sampu Napulo ka mga -
11 Labing-isa Onse -
12 Dose Napulog Duha ka mga -
13 Labintatlo Trese -
14 Labing-apat Napulo ug upat ka -
15 Labinlima Kinse -
16 Labing-anim Napulo ug unom ka -
17 Disisyete Sa napulo ug pito -
18 Labing-walo Sa napulo ug walo -
19 Labinsiyam Napulo ug siyam -
20 Dalwampu Baynte -
21 Dalawampung isa Baynte sa usa ka -
22 Dalawampung dalawang Kaluhaan ug duha ka -
23 Dalawampung tatlong Baynte sa tulo ka -
24 Dalawampung apat Kaluhaan ug upat ka -
25 Dalawampu't limang Kaluhaan ug lima ka -
26 Dalawampung anim Baynte unom ka -
27 Dalawampung pitong Baynte pito ka -
28 Dalawampung sa walong Baynte walo ka -
29 Dalawampung siyam Kaluhaan ug siyam ka -
30 Tatlumpu Katloan -
31 Tatlumpung isa Katloan ka sa usa ka -
32 Tatlumpung dalawang Katloan ug duha ka -
33 Tatlumpung tatlong Katloan ka sa tulo ka -
34 Tatlumpung apat Katloan ug upat ka -
35 Tatlumpung limang Katloan ka ug lima ka -
36 Tatlumpung anim Katloan ka sa unom ka -
37 Tatlumpung pitong Katloan ka pito ka -
38 Tatlumpung walong Katloan walo ka -
39 Tatlumpung siyam Katloan ug siyam ka -
40 Apatnapu Kap-atan -
41 Apatnapung isa Kap-atan sa usa ka -
42 Apatnapung dalawang Kap-atan ug duha ka -
43 Apatnapung tatlong Kap-atan sa tulo ka -
44 Apatnapung apat Kap-atan ug upat ka -
45 Apatnapung limang Kap-atan ug lima ka -
46 Apatnapung anim Kap-atan ug unom ka -
47 Apatnapung pitong Kap-atan ug pito ka -
48 Apatnapung walong Kap-atan ug walo ka mga -
49 Apatnapung siyam Kap-atan ug siyam ka -
50 Limampu Kalim-an -
51 Limampung isa Kalim-an sa usa ka -
52 Limampung dalawang Kalim-an sa duha ka mga -
53 Limampung tatlong Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Limampung apat Kalim-an sa upat ka -
55 Limampung limang Kalim-an sa lima ka -
56 Limampung anim Kalim-an ug unom ka -
57 Limampung pitong Kalim-an ug pito ka -
58 Limampung walong Kalim-an sa walo ka -
59 Limampung siyam Kalim-an ug siyam ka -
60 Sesenta Kan-uman -
61 Animnapung isa Kan-uman ka sa usa ka -
62 Animnapung dalawang Kan-uman ug duha ka -
63 Animnapung tatlong Kan-uman sa tulo ka -
64 Animnapung apat Kan-uman ug upat ka -
65 Animnapung limang Kan-uman ug lima ka -
66 Animnapung anim Kan-uman ug unom ka -
67 Animnapung pitong Kan-uman ug pito ka -
68 Animnapung walong Kan-uman ug walo ka mga -
69 Animnapung siyam Kan-uman ug siyam ka -
70 Setenta Seventy -
71 Pitumpu't isa Seventy sa usa ka -
72 Pitumpu't dalawang Seventy sa duha ka -
73 Pitumpu't tatlong Seventy sa tulo ka -
74 Pitumpu't apat Seventy sa upat ka -
75 Pitumpu't limang Kapitoan ug lima ka -
76 Pitumpu't anim Kapitoan ug unom ka -
77 Pitumpu't pitong Seventy sa pito ka -
78 Pitumpu't walong Seventy sa walo ka -
79 Pitumpu't siyam Seventy siyam ka -
80 Otsenta Otsenta -
81 Otsenta isa Otsenta sa usa ka -
82 Otsenta dalawang Otsenta duha ka -
83 Otsenta tatlong Otsenta sa tulo ka -
84 Otsenta apat Otsenta upat ka -
85 Otsenta limang Kawaloan ug lima ka -
86 Otsenta anim Otsenta unom ka -
87 Eighty pitong Otsenta pito ka -
88 Otsenta walong Otsenta walo ka -
89 Otsenta siyam Otsenta siyam ka -
90 Siyamnapu Kasiyaman -
91 Siyamnapung isa Nubenta sa usa ka -
92 Siyamnapung dalawang Kasiyaman ug duha ka -
93 Siyamnapung tatlong Nubenta -
94 Siyamnapung apat Kasiyaman ug upat ka -
95 Siyamnapung limang Kasiyaman ug lima ka -
96 Siyamnapung anim Kasiyaman ug unom ka -
97 Siyamnapung pitong Kasiyaman ug pito ka -
98 Siyamnapung walong Kasiyaman walo ka -
99 Siyamnapung siyam Kasiyaman ug siyam ka -
100 Isang daan Usa ka gatus ka -