Esperanto mga numero ng 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Nulo -
1 Isa Unu -
2 Dalawa Du -
3 Tatlo Tri -
4 Apat Kvar -
5 Lima Kvin -
6 Anim Ses -
7 Pito Sep -
8 Walo Ok -
9 Siyam Naŭ -
10 Sampu Dek -
11 Labing-isa Levas -
12 Dose Dekdu -
13 Labintatlo Thirteen -
14 Labing-apat Dek kvar -
15 Labinlima Dek kvin -
16 Labing-anim Dekses -
17 Disisyete Deksep -
18 Labing-walo Dekok -
19 Labinsiyam Deknaŭ -
20 Dalwampu Dudek -
21 Dalawampung isa Dudek unu -
22 Dalawampung dalawang Dudek du -
23 Dalawampung tatlong Dudek tri -
24 Dalawampung apat Dudek kvar -
25 Dalawampu't limang Dudek kvin -
26 Dalawampung anim Dudek ses -
27 Dalawampung pitong Dudek sep -
28 Dalawampung sa walong Dudek ok -
29 Dalawampung siyam Dudek naŭ -
30 Tatlumpu Tridek -
31 Tatlumpung isa Tridek unu -
32 Tatlumpung dalawang Tridek du -
33 Tatlumpung tatlong Tridek tri -
34 Tatlumpung apat Tridek kvar -
35 Tatlumpung limang Tridek kvin -
36 Tatlumpung anim Tridek ses -
37 Tatlumpung pitong Tridek sep -
38 Tatlumpung walong Tridek ok -
39 Tatlumpung siyam Tridek naŭ -
40 Apatnapu Kvardek -
41 Apatnapung isa Kvardek unu -
42 Apatnapung dalawang Kvardek du -
43 Apatnapung tatlong Kvardek tri -
44 Apatnapung apat Kvardek kvar -
45 Apatnapung limang Kvardek kvin -
46 Apatnapung anim Kvardek ses -
47 Apatnapung pitong Kvardek sep -
48 Apatnapung walong Kvardek ok -
49 Apatnapung siyam Kvardek naŭ -
50 Limampu Kvindek -
51 Limampung isa Kvindek unu -
52 Limampung dalawang Kvindek du -
53 Limampung tatlong Kvindek tri -
54 Limampung apat Kvindek kvar -
55 Limampung limang Kvindek kvin -
56 Limampung anim Kvindek ses -
57 Limampung pitong Kvindek sep -
58 Limampung walong Kvindek ok -
59 Limampung siyam Kvindek naŭ -
60 Sesenta Sesdek -
61 Animnapung isa Sesdek unu -
62 Animnapung dalawang Sesdek du -
63 Animnapung tatlong Sesdek tri -
64 Animnapung apat Sesdek kvar -
65 Animnapung limang Sesdek kvin -
66 Animnapung anim Sesdek ses -
67 Animnapung pitong Sesdek sep -
68 Animnapung walong Sesdek ok -
69 Animnapung siyam Sesdek naŭ -
70 Setenta Sepdek -
71 Pitumpu't isa Sepdek unu -
72 Pitumpu't dalawang Sepdek du -
73 Pitumpu't tatlong Sepdek tri -
74 Pitumpu't apat Sepdek kvar -
75 Pitumpu't limang Sepdek kvin -
76 Pitumpu't anim Sepdek ses -
77 Pitumpu't pitong Sepdek sep -
78 Pitumpu't walong Sepdek ok -
79 Pitumpu't siyam Sepdek naŭ -
80 Otsenta Okdek -
81 Otsenta isa Okdek unu -
82 Otsenta dalawang Okdek du -
83 Otsenta tatlong Okdek tri -
84 Otsenta apat Okdek kvar -
85 Otsenta limang Okdek kvin -
86 Otsenta anim Okdek ses -
87 Eighty pitong Okdek sep -
88 Otsenta walong Okdek ok -
89 Otsenta siyam Okdek naŭ -
90 Siyamnapu Naŭdek -
91 Siyamnapung isa Naŭdek unu -
92 Siyamnapung dalawang Naŭdek du -
93 Siyamnapung tatlong Naŭdek tri -
94 Siyamnapung apat Naŭdek kvar -
95 Siyamnapung limang Naŭdek kvin -
96 Siyamnapung anim Naŭdek ses -
97 Siyamnapung pitong Naŭdek sep -
98 Siyamnapung walong Naŭdek ok -
99 Siyamnapung siyam Naŭdek naŭ -
100 Isang daan Cent -